2010. szeptember 13., hétfő

Kiválasztás

A kiválasztás során a jelentkezők készségeinek felmérését egy szakmai csoport végezte, melynek tagjai voltak a projektben dolgozó szociális munkások, mentorok, pszichológus, lakhatási- és foglalkoztatási referens is; jelöltenként egy 50-60 perces egyéni interjú készült, annak értékelését követően, a szociális munkások augusztus utolsó hetében elkészítették a projektbe bevont 45 fő egyéni fejlesztési tervét, majd megkötöttük a résztvevőkkel az együttműködési megállapodásokat.
A 45 főből 21 főt vontunk be képzési támogatásba, 15 főt lakhatási támogatásba és 9 főt képzési és lakhatási támogatásba.