2010. május 25., kedd

Sarok-pont - TÁMOP-5.3.3-08/1KMR-2009-0005

A projekt célja a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése és munkaerő-piaci esélyeinek növelése komplex munkaerő-piaci szolgáltatások (mentorálás, önismeret-, kulcskompetenciák- és személyiségfejlesztés, csoportos terápiák, munkavállalási- és pálya-választási tanácsadás, álláskeresési technikák) és szakképzések biztosításával, annak érdekében, hogy a projekt befejeztével a résztvevők képesek legyenek az önálló életvezetésre, újra álláskeresővé váljanak, képesek legyenek munkahelyüket hosszú távon megőrizni, önálló lakhatásukat önerőből fenntartani.


 A programot a Budapest Esély Nonprofit Kft. valamint a Hajláknélküliek Jövőjéért Alapítvány valósítja meg.