2010. szeptember 13., hétfő

Kiválasztás

A kiválasztás során a jelentkezők készségeinek felmérését egy szakmai csoport végezte, melynek tagjai voltak a projektben dolgozó szociális munkások, mentorok, pszichológus, lakhatási- és foglalkoztatási referens is; jelöltenként egy 50-60 perces egyéni interjú készült, annak értékelését követően, a szociális munkások augusztus utolsó hetében elkészítették a projektbe bevont 45 fő egyéni fejlesztési tervét, majd megkötöttük a résztvevőkkel az együttműködési megállapodásokat.
A 45 főből 21 főt vontunk be képzési támogatásba, 15 főt lakhatási támogatásba és 9 főt képzési és lakhatási támogatásba.

2010. június 15., kedd

Toborzás

Mivel a potenciális projektrésztvevők köre állandó mozgásban van, 2010. május 13.-25. között több projektismertető fórumot tartottunk, melyeken összesen 87 főt sikerült elérnünk. A fórumokat követően 105 fő jelentkezett a projektre. A jelentkezőket behívtuk készségfelmérésre, a 105 főből 90 főt sikerült elérnünk, közülük 87 fő jelent meg a készségfelmérésen.

2010. május 25., kedd

Sarok-pont - TÁMOP-5.3.3-08/1KMR-2009-0005

A projekt célja a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése és munkaerő-piaci esélyeinek növelése komplex munkaerő-piaci szolgáltatások (mentorálás, önismeret-, kulcskompetenciák- és személyiségfejlesztés, csoportos terápiák, munkavállalási- és pálya-választási tanácsadás, álláskeresési technikák) és szakképzések biztosításával, annak érdekében, hogy a projekt befejeztével a résztvevők képesek legyenek az önálló életvezetésre, újra álláskeresővé váljanak, képesek legyenek munkahelyüket hosszú távon megőrizni, önálló lakhatásukat önerőből fenntartani.


 A programot a Budapest Esély Nonprofit Kft. valamint a Hajláknélküliek Jövőjéért Alapítvány valósítja meg.